جورج الیور، سرپرست جانسون کنترل بین المللی، مبلغ جبران خسارت 2017 را به عهده دارد

تاریخ: 1/19/2018 8:02:23 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

ژانویه 19 رویترز جانسون کنترل های بین المللی PLC JOHNSON CONTROLS مدیر عامل شرکت بین المللی PLC جورج OLIVER LSQO S 2017 COMPOSITION TOTAL 12 6 MILLION SEC FILING JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC CFO BRIAN J STIEF LSQO S 2017 COMPOSITION TOTAL 24 8 میلیارد دلار در مقایسه با 5 9 میلیون در SEC 2016 FILING JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL CFO STIEF S 2017 COMPOSITION TOTAL INCLUDED 22 MILLION IN AWARDS UNIT UNIT متن متن بیت 2Dh7GX1 پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles