بنیاد BRIEF-H & R انتظار می رود که هزینه های مالیات بر درآمد را طی دوره Q3 با توجه به قانون مالیات گزارش دهد

تاریخ: 1/22/2018 9:44:18 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

22 ژانویه Reuters HR Block Inc. HR BLOCK INC به عنوان یک نتیجه از قانون مالیات CO انتظار می رود برای گزارش درآمد مالیات بر درآمد در سه ماهه سوم FY18 SEC FILING HR بلوک INC با توجه به مالیات بر درآمد شرکت انتظار می رود نرخ مالیات موثر در حدود 8 تا 12 برای FY18 منبع متن بیت لید 2DDF79X پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles