گزارش های خلاصه ای از Timberland Bancorp درآمد Q1 در هر سهم از $ 0.48

تاریخ: 1/23/2018 2:45:21 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

22 ژانویه رویترز Timberland Bancorp Inc وارده TIMBERLAND BANCORP به ازای سهم افزایش از 12 تا 48 برای اولین ماه متوالی در سال 2018، درآمد Q1 در مقایسه با 0 48 هیئت مدیره همچنین اعلام کرد افزایش 18 در ماهانه به صورت نقدی به سهامداران تا 0 13 در سهم مشترک TIMBERLAND BANCORP درآمد بهره QTRLY NET در فصل جاری به ترتیب از 13 تا 9، 43 میلیون از 8 میلیارد یورو در مقایسه با یک سال دیگر، یک سال پیش آغاز شده است. منبع متن برای ایکون پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles