اوراق بهادار اوکان می گوید قراردادهای اضافی برای حل و فصل اقدامات مقررات ناشی از کارولینای شمالی، داکوتای جنوبی وارد شده است

تاریخ: 1/19/2018 11:17:14 AM +00:00

اخبار خودرو

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - خودرو

اخبار سیاسی

صندوق OCWEN FINANCIAL گفت: در قراردادهای اضافی برای حل و فصل اقدامات قانونی که توسط کارولینای شمالی و SEC DOWNLOAD OF SOUTH SECURITY ارسال شده بود، OCWEN FINANCIAL وارد قرارداد جدید در مورد حقوق حقوقی خدمات وثیقه از جمله خدمات ضمیمه، اصلاح شماره 1 به توافق نامه انتقال OCWEN FINANCIAL می گوید منابع پرداخت مبلغی به مبلغ 6.11 میلیون دالر به مبلغ قرارداد جدید RMSR را تأمین می کند OCWEN FINANCIAL می گوید همچنان به دنبال راه حل هایی باقی می ماند 4 سازمان های نظارتی 2 طرفداران دولتی عمومی OCWEN FINANCIAL با توجه به قرارداد جدید قرارداد به ادامه به خدمات وام های مربوط به مربوط در مورد MSRS تا زمانی که نیاز به مشاوره های شخص ثالث OCWEN FINANCIAL NEW HOUSE AGREEMENTS WILL HAVE AGREES TO WAITING ANY RIGHTS NEW HOUSEHOLD MAY BEGINNED TO AGREEMENTS EXISTING TO REPLACE CO. AS SERVICER NAME OCWEN FINANCIAL CORP IN SERVICE IN ADDENDUM OCWEN HOLD INSURANCE DEPARTMENT UBJECT MSRS OCWEN FINANCIAL CORP شروع دوره خدمات پس از گذشت پنج سال پس از جولای 23، 2017 CORP FINANCIAL OCWE تعیین شده است که آن را از سرویس های سرمایه گذاری خودکار خارج کسب و کار OCWEN FINANCIAL انتظار می رود انتظار می رود که خدمات خودرو CAPITAL EXIT BUSINESS با پایان Q2 انتظار نمی رود خروج تأثیر مواد در درآمدها متن منبع بیت 2Bd3Uwh پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles