پرفروش Papa John's International میگوید که حقوق بنیانگذار استیو ریچی در سال 2018 به $ 900،000 میرسد

تاریخ: 1/19/2018 11:14:43 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

19 ژانویه رویترز پاپا جان بین المللی بین المللی PAPA JOHN S INTERNATIONAL می گوید مدیر عامل STEVE RITCHIE S BASE SALARY برای 2018 تنظیم شده در فایل 900 000 SEC متن متن بیت لمس 2mQBO4J پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles