اقیانوس طلایی: اقیانوس طلایی: پس از تحویل کشتی، هانس هوندن John Fredriksen صاحب 34.2 درصد می شود

تاریخ: 1/19/2018 7:16:23 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

19 ژانویه رویترز گروه طلای اقیانوس با مسئولیت محدود GOLDEN OCEAN GROUP LTD HEMEN HOLDING محدود که به طور مستقیم توسط جان فریدریسن کنترل شده برای دریافت خانواده خود را دریافت کرده است 2 000 000 سهام مشترک در شرکت به عنوان بخشی از حل و فصل قیمت خرید برای کشتی GOLDEN OCEAN گروه محدود به شرح زیر این HEMEN LSQO S مالکیت وابسته در شرکت 49 326 353 سهام تقریبا برابر 34 2 PER CENT متن متن برای Eikon پوشش شرکت های دیگر ارائه گزارش توسط Ole Petter Skonnord استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles