صندوق کوتاه مدت نرخ بهره شناور سریع / Blackstone / GSO اعلامیه مقدماتی برای ارائه حقوق را اعلام می کند

تاریخ: 1/20/2018 1:11:41 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

19 ژانویه رویترز Blackstone GSO صندوق مقررات ارشد نرخ بهره شناور BLOCKSTONE GSO آخرین صندوق تخصیص نرخ ارز شناخته شده اعلامیه های پیشنهادی برای ارائه پیشنهادات متن متن Eikon پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles