مردان مسلح به هتل میان قاره ای کابل حمله می کنند - مقامات افغانی

تاریخ: 1/20/2018 5:26:16 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

کابل 20 ژانویه رویترز گروهی از سه یا چهار تن از مردان مسلح حمله به هتل میان قاره ای در کابل را در کابل شنیدند و با نیروهای امنیتی به نیروهای امنیتی مبدل شدند. سخنگوی وزارت داخله گفت که جزئیات حمله، شامل اطلاعات در مورد هر گونه تلفات مشخص نیست، اما مهاجمان ظاهرا نجیب دانشی سخنگوی انتحاری بمب گذار انتحاری گفت که گزارش های حمید شلییزه و میرآباد هارونی در حال ویرایش توسط الکساندر اسمیت استانداردهای ما اصول اعتماد Thomson Reuters