BRIEF-Hologic اعلام کرده است که یک میلیارد دلار از یادداشت های ارشد ارائه می دهد

تاریخ: 1/16/2018 12:58:26 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

16 ژانویه رویترز Hologic وارز HOLOGIC اعلام کرد که ارائه 1 میلیارد یادداشت های ارشد هولوکیک راه اندازی شده 1 میلیارد یادداشت های قدیمی که باید بین اضافی 4 375 یادداشت های ارشد به ارزش 2025 و یادداشت جدید قدیمی 2028 HOLOGIC می گوید استفاده از درآمد پیشنهاد پول نقد به خروج REDEEM 1 0 میلیارد ریال 5 25 یادداشت های قدیمی برای 2022 متن اصلی برای ایکون پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles