مؤسسه كوتاه مورگان شروع به استفاده از سیستم خط لوله یوپیپی می كند

تاریخ: 1/23/2018 3:37:44 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

23 ژانویه رویترز کیندور مورگان وین کیندر مورگان می گوید: لوله یوتوپی در خدمات ارائه شده است که از اتیل هاریسون به وینسور وارد شده است. منبع اصلی ایکون پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles