سهمیه سه ماهه چهارم مالی REFILE-Regions Financial با 14.3 درصد افزایش می یابد

تاریخ: 1/19/2018 11:14:14 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

 سود خالص سه ماهه چهارم چهاردهم ربع چهارم، به دلیل افزایش درآمد بهره، 14.3 درصد افزایش یافت. وام دهندگان مستقر در آلاباما در روز جمعه، درآمد خالص شرکت سهامی عادی را به 319 میلیون و یا 27 سنت در هر سهم در سه ماهه سوم سال دسامبر افزایش دادند. 279 میلیون و یا 23 سنت برای هر سهم در سال قبل سود خالص و سایر درآمد مالیاتی 5 6 درصد به 901 میلیون افزایش رسید گزارش توسط Diptendu Lahiri در بنگالورو ویرایش توسط Sai Sachin RavikumarOur استانداردهای Thomson Reuters اصول اعتماد