سیتی گروپ راه اندازی کسب و کار بانکی سرمایه گذاری در عربستان سعودی

تاریخ: 1/23/2018 8:58:11 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

بانک مرکزی سیتی گروپ عربستان سعودی همچنین جلسه هیئت مدیره افتتاحیه خود را در ریاض اعلام کرد که در آن، سیتی گروپ نامه ای از مقام عربستان سعودی از مقامات سرمایه گذاری بانک مرکزی دریافت کرده است که به طور رسمی اجازه می دهد تا بانک را برای کسب و کار بانکی سرمایه گذاری در پادشاهی بگذرانند. عربستان سعودی یک رهبر اقتصادی منطقه ای است و یک بازار مهم استراتژیک برای Citi Citigroup مدیر اجرایی مایک کورت گفت: گزارش شده توسط سعید آزار ویرایش توسط اندرو Torchia استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles