اپراتورهای مخابراتی Verizon معتقدند Movildata Internacional به دست آورده است

تاریخ: 1/24/2018 8:44:29 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

24 ژانویه رویترز ورایزون TELEMATICS همچنان ادامه دارد اروپا با به دست آوردن MOVILDATA آن شرایط بین المللی مبادله ای که در ماه ژانویه سال 2018 بسته شده است متن منبع برای ایکون پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles