BRIEF-Banro اعلامیه دادگاه تصویب پروسه فروش و سرمایه گذاری را اعلام می کند

تاریخ: 1/18/2018 9:53:33 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

18 ژانویه Reuters Banro Corp. BANRO اعلام کرد که دسترسی به پرونده فروش و بازپرداخت سرمایه گذاری با استفاده از امکانات DIP و افزایش طول عمر با توجه به روند بازسازی BANRO CORP این افزایش مدت نگهداری پرونده های CCAA را تا 30 مارس 2018 دریافت کرد. BERNO CORP 20 میلیون سرمایه گذاری موقت امکان دسترسی به DIP در دسترس برای مدت زمانی معین در پایان هفته یازدهم 27 فروش و بازپرداخت CORP BANRO CORP و پروسه ی سرمایه گذاری شرکت SISP در مورد JAN خواهد بود 22 متن اصلی برای Eikon پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles