دولت های سرخطۀ نفت اعلام کرده اند که مبلغ 200 میلیارد دلاری در اختیار متقاضیان ارشد حساب قابل قبولی قرار دارند.

تاریخ: 1/24/2018 9:48:36 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

24 ژانویه رویترز، ایالت بینالمللی نفت ویتنام، اعلام کرد که پیشنهادی 200 میلیون دالر مبنی بر مبادلات ارزی متداول بین 2023 کشور نفتی، انتظار میرود که درآمدهای حاصل از فروش نهایی به منظور بازپرداخت وامهای بازپرداخت تحت پوشش صندوق قرض الحسنه، متن منبع برای ایکون پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles