گزارش سه ماهه سه ماهه دوم سال جاری میلادی

تاریخ: 1/24/2018 9:46:53 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

24 ژانویه Reuters Live Oak Bancshares Inc گزارش های بانک جهانی OAK BANKSHARES INC چهارماهه 2017 نتایج 4/4 درآمد به ازای سهام 1 74 درآمد چهارم به ازای مشاهده سهام 0 27 Thomson Reuter IBES درآمد سود مستقل برای Q4 2017 افزایش به 23 0 میلیارد دلار در مقایسه با 12 4 میلیارد برای سهم Q4 از سال 2016، درآمد چهارماهه، شامل یک توافق نامه با ارزش 68 0 میلیونی مربوط به سرمایه گذاری در سرمایه گذاری در APITLE LLC است. متن اصلی برای ایکون. پوشش شرکت های دیگر. استانداردهای ما: اصول اعتماد Thomson Reuters